Nhân Vật Mộng Tam Quốc-3Q Củ Hành

26Nhân Vật Mộng Tam Quốc-3Q Củ Hành

Tag: tuong 3q cu hanh, Value Added Tax, Game Players (Magazine)

Xem thêm bài viết Game PC: https://godlike.vn/pc

Nguồn: https://godlike.vn/

Filed under: PC

26 Comments

  1. Chỉ cần nghe nhạc nổi lên thôi là đã nổi da gà rồi ! Hay quá ! Tướng nào nhìn cũng đẹp, nhìn cũng hùng dũng ! Khổng Minh, Lưu Bị, Tôn Hoàn, Tào Tháo, Chu Thương, Đông Phương Cô Nhạn, Tôn Quyền ! Tam Quốc toàn hảo hán ! 1 thời nghiện phim kiếm hiệp nên toàn thích chơi 3Q

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *