LOL PBE 10/06/2015: Gói Đa Sắc Tristana Hỏa Tiễn

0LOL PBE 10/06/2015: Gói Đa Sắc Tristana Hỏa Tiễn

Gói Đa Sắc Tristana Hỏa Tiễn là một trong năm gói đa sắc của phiên bản 5.12. Gói Đa Sắc Tristana Hỏa Tiễn sẽ được bán với giá 110 RP trên máy chủ Việt Nam.

Tag: skin tristana hoa tien, Gói Đa Sắc Tristana Hỏa Tiễn, goi da sac, tristana hoa tien, goi da sac tristana hoa tien, rocket girl tristana punk

Xem thêm bài viết eSports: https://godlike.vn/esports

Nguồn: https://godlike.vn/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *