[VLTK Offline] Hướng dẫn cài đặt Võ lâm truyền kỳ Offline

28[VLTK Offline] Hướng dẫn cài đặt Võ lâm truyền kỳ Offline

[VLTK Offline] Hướng dẫn cài đặt Võ lâm truyền kỳ Offline

Link tải bản cài đặt:
Password giải nén (nếu có): pgaming

Lệnh gõ trong server khi không chạy được bước 3:
ifconfig eth1 192.168.1.100 netmask 255.255.255.0 up
———–
#SushiKuteGaming #VLTKOffline #VoLamTruyenKyOffline #HuongDanCaiDat

vltk offline, võ lâm truyền kỳ, vng, vinagame, hkmp, cái bang, thiếu lâm, nga my, võ đang, côn lôn, thiên nhẫn, ngũ độc, đường môn, thiên vương, thúy yên, hoàng kim môn phái, ngũ hành, cái bang rồng, mix đồ xanh + HKMP, hướng dẫn cài đặt, huong dan cai dat, hướng dẫn cài đặt võ lâm truyền kỳ offline, huong dan cai dat vltk offline, lệnh bài admin, huong dan, hướng dẫn, sushikute gaming, sushikute, sushikute channel

Tag: tai game vo lam offline, vltk offline, võ lâm truyền kỳ, vng, vinagame, hkmp, cái bang, thiếu lâm, nga my, võ đang, côn lôn, thiên nhẫn, ngũ độc, đường môn, thiên vương, thúy yên, hoàng kim môn phái, ngũ hành, cái bang rồng, mix đồ xanh + HKMP, hướng dẫn cài đặt, huong dan cai dat, hướng dẫn cài đặt võ lâm truyền kỳ offline, huong dan cai dat vltk offline, lệnh bài admin, huong dan, hướng dẫn, sushikute gaming, sushikute, sushikute channel

Xem thêm bài viết Game Online: https://godlike.vn/game-online

Nguồn: https://godlike.vn/

28 Comments

 1. khi power centOS nó hiện lỗi "VMware Workstation unrecoverable error: (vcpu-0)

  vcpu-0:VERIFY vmcore/vmm/main/cpuid.c:376 bugNr=1036521

  A log file is available in "E:BivlServer PGamingCentOSvmware.log".

  You can request support.

  To collect data to submit to VMware support, choose "Collect Support Data" from the Help menu.

  You can also run the "vm-support" script in the Workstation folder directly.

  We will respond on the basis of your support entitlement." phai lam sao anh

  Reply
 2. Mình tạo nhân vật thứ 2 cùng acc pgaming, vào chơi được mấy phút bị out và lại thì nó báo máy chủ đầy và bảo trì là bị sao vậy mọi người?

  Reply
 3. Lỗi này là như thế nào ADD:
  This host supports AMD-V, but AMD-V is disabled.

  AMD-V might be disabled if it has been disabled in the BIOS/firmware settings or the host has not been power-cycled since changing this setting.

  (1) Verify that the BIOS/firmware settings enable AMD-V.

  (2) Power-cycle the host if this BIOS/firmware setting has been changed.

  (3) Power-cycle the host if you have not done so since installing VMware Workstation.

  (4) Update the host's BIOS/firmware to the latest version.

  This host does not support "AMD RVI" hardware assisted MMU virtualization.

  Module 'CPUIDEarly' power on failed.

  Failed to start the virtual machine.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *