Trò chơi phá băng

0Trò chơi phá băng

Mình bước cái chân cho đều là mình bước cái chân cho đều
la lá la là lá lá la la là
Mình nhấp cái chân cho đều là mình nhấp cái chân cho đều
la lá la là lá lá la la là
Mình vỗ cái tay cho đều là mình vỗ cái tay cho đều
la lá la là lá lá la la là
Mình lắc cái eo cho đều là mình lắc cái eo cho đều
la lá la là lá lá la la là

Tag: trò chơi phá băng đầu giờ, [vid_tags]

Xem thêm bài viết Game PC: http://godlike.vn/pc

Nguồn: https://godlike.vn/

Filed under: PC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *