Site icon Godlike

Lên núi Sion – Hoàng Oanh [Thánh ca]Lên núi Sion – Hoàng Oanh [Thánh ca]

Hôm nay là ngày Thiên Chúa dựng nên
Chúng tôi vui mừng sung sướng triền miên
Hôm nay ánh sáng bình minh chói lọi
Trên đầu những kẻ lòng thành
Hôm nay đáng ghi muôn đời
Hôm nay Chúa thương dân người
Hôm nay Chúa đem dân người lên núi Sion
Hôm nay nai vàng uống suối mật ong
Bên bờ hy vọng lúa đồng đơm bông
Hôm nay nho chín đồi cao
Gió Nam trở về với đàn bồ câu
Hôm nay đáng ghi muôn đời
Hôm nay Chúa thương dân người
Hôm nay Chúa đem dân người lên núi Sion
Hôm nay bụi hồng bên suối trổ bông
Khóm huệ trắng ngần xanh tốt lừng hương
Phương Nam thơm ngát đồi ly
Mát Na thấm nhuần sức mạnh Gia Vi
Hôm nay đáng ghi muôn đời
Hôm nay Chúa thương dân người
Hôm nay Chúa đem dân Người lên núi Sion
JOIN QUIZGROUP PARTNER PROGRAM:

Tag: tu viện sion, lên núi sion, len nui sion, hoàng oanh, joseph bui, thánh ca, thanh ca, nhạc đạo

Xem thêm bài viết Game PC: https://godlike.vn/pc

Nguồn: https://godlike.vn/

Đánh giá post
Exit mobile version