Site icon Godlike

Bắn trứng điểm cao – Egg Shoot – Hơn một triệu điểm.Bắn trứng điểm cao – Egg Shoot – Hơn một triệu điểm.

Egg Shoot – Video này mình làm năm 2016 với mục đích hướng dẫn các bạn sử dụng cách bắn ngang (áp dụng kẽ hở trong cách tính điểm x4 của game) để đạt được mục đích là x4 nhiều lần, tuy nhiên hiện tại nhà sản xuất đã không cho phép bắn ngang nữa, khá buồn các bạn ạ.

Tag: trò chơi bắn trứng, mọi người và blog

Xem thêm bài viết Game PC: https://godlike.vn/pc

Nguồn: https://godlike.vn/

Đánh giá post
Exit mobile version